The analysis of global tourism activity

Irina-Ştefana Cibotariu

Abstract


he paper focus on the following objectives: a bibliographic incursion, supported by reference work from international and Romanian specialized literature regarding the specific economic categories in the field of international tourism. The interdisciplinary character results from the intersection of several issues in the field of international trade theory, tourism economy, tourism marketing, tourism management and tourism services, tourism geography, tourism planning of the territory.

From a methodological point of view, I tried to make a methodical and gradual approach to the reference framework of the theme and the tools of the scientific investigation.

Regarding operational-applicative plan, I wanted to adapt the specific elements to international tourism to the Romanian specific tourism elements and operationalizing the elements of the competitiveness strategies on the main directions of action in the field of tourism.


References


Cibotariu Irina, Turismul românesc și exigențele competitivității internaționale, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2008;

Cristureanu, Cristiana, Economia şi politica turismului internaţional, Editura Abeona, Bucureşti, 2012;

Cristureanu, Cristiana, Economia imaterialului: tranzacţiile internaţionale cu servicii, Editura All Beck, Bucureşti, 2000;

Cristureanu, Cristiana, Strategii şi tranzacţii în comerţul internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006;

Cristureanu, Cristiana, Tranzacțiile internaționale în economia imaterială, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;

Fridgen, Joseph D., Dimension of Tourism, Educational Institute, America Hotel & Motel Industry, 1996;

Hapenciuc, V., Năstase,C.(coord.), Turismul la începutul mileniului III. Provocări şi tendinţe, Editura Sedcom Libris, Suceava, 2006;

Holloway, J. Ch., The Business of tourism, Fourth edition, Pitman Publishing, London, 1994;

Hunziker W., Le tourisme – caracteristiques principales, Berne, 1972;

Pascariu, Carmen Gabriela, Evoluţii şi tendinţe în turismul internaţional – fluxuri, pieţe, politici, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006;

Philips, Jim, Faulkner Jamie, Tourism Investments and Finance, International Institute for Tourism Studies, Washington DC, 2016;

Stănciulescu, Gabriela, Ababei D., Talpeş A., Ţală M., Lungu C., Evaluarea întreprinderilor hoteliere. Oferta hotelieră mondială, Editura Uranus, Bucureşti, 2003;

Stănciulescu, Gabriela, reeditata, Managementul turismului durabil în centrele urbane, Editura Economică, 2014;

Tinard, Y., Le tourisme, Economie et Management, Ediscience International, Paris, 2004;

Țigu, Gabriela, coordonator, reeditată, Resurse și destinații turistice pe plan mondial, Editura Uranus, București, 2015 ;

Vellas, Fr., Economie et politique du tourisme international, Economica Paris, 1989;

Vellas, Fr., Turismul. Tendinţe şi previziuni, Editura Walforth, Bucureşti, 1995.

*** http://file.ucdc.ro/cursuri/T_2_n216_Turism_international.pdf.pdf

*** http://www.business24.ro/articole/turism+international

*** http://www.anat.ro

*** http://www.brandingromania.ro

***http://www.incdt.ro

*** http://www.turism.ro

***http://stats.unctad.org

***http://www.world-tourism.org

*** http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights

*** https://www.e-unwto.org/action/doSearch?ConceptID=2418&target=topic


Refbacks

  • There are currently no refbacks.